Vi på Nunc education har arbetat mycket med att ta fram koncept och verktyg för skolan. Både för pedagogerna som arbetar i skolan och som har som uppdrag att förmedla sina ämneskunskaper men också för elever - som har som sin uppgift att hitta motivation och inspiration att ta till sig kunskapen. Första steget för lärande är att göra lärandet möjligt. Här har den mentala träningen och kunskap om hjärnan mycket att ge. 

Vi skräddarsyr gärna både föreläsningar och utbildningar för just era behov. 

Hur skapar man motivation i klassrummet?

Vi på Nunc Education vill erbjuda er en utbildning om motivation och lärande anpassat för pedagoger. Genom att förstå grunder i mental träning och hur hjärnan jobbar kan vi hjälpa elever att känna motivation och bättre lyckas med sina studier.

Motivationspaketet innehåller en föreläsning samt arbetsuppgifter kopplade till lärarteamet men också uppgifter för den enskilde läraren att ta med sig i klassrummet och arbeta med i sin undervisning. 

Mindfulness i förskolan

"Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnets utveckling, hälsa och välbefinnande."

Lpfö- 18

Boka vår kortutbildning i Mindfulness och stresshantering för barn i förskoleålder. Christine Billinger är föreläsare, författare och grundare till organisationen GRO som arbetar med unga människors mentala hälsa. Hon är aktuell med boken Att så ett frö, medveten närvaro för stora och små som behandlar ämnet barn och medveten närvaro. Föreläsningen bygger på kunskap om hur man hanterar stress och hur man kan arbeta med barn på ett pedagogiskt och enkelt sätt.

Stresshantering är den viktigaste färdighet våra unga behöver för att kunna må bra och få de bästa förutsättningarna till ett hälsosamt och friskt liv. Vi behöver ge dem redskap i vår tid där allt går allt snabbare och kraven på prestation ökar. Föreläsningen ger både kunskap om stress och stresshantering med mindfulness men också ett direkt program för hur man som förskola kan ta in Mindfulness i den dagliga verksamheten.

 Utbildningen passar utmärkt för planeringsdag eller som extra inspiration under terminen. 

Sociala medier 

På bara en generation har vi gått från de första mobiltelefonerna till att kunna skapa och leva i digitala världar och personer. Våra hjärnor är allt annat än anpassade efter våra nya skärmvanor och omedvetenhet om vad som faktiskt händer i våra hjärnor skapar psykisk ohälsa. 

Vi på Nunc edcuation har skapat en anpassad utbildning för både elever och pedagoger med syftet att medvetandegöra både hur hjärnan fungerar på Instagram men också för att skapa verktyg hur man hanterar det. I utbildningen ingår också en del stresshantering.

Utbildningen riktar sig till elever och lärare på högstadiet /gymnasiet och kan med fördel användas av ett arbetslag. Vi kombinerar gärna med värderingsövningar och frågeställningar för om hur vi ska vara med varandra. 


Vill du kontakta oss?